no-img
بانک فایل

دانلود PDF کتاب هروز با 10 دقیقه انگلیسی مرضیه جعفری 📕


بانک فایل
🔴 اطلاعیه مهم

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
دانلود PDF کتاب هر روز با 10 دقیقه انگلیسی مرضیه جعفری 📕
امتیاز 5.00 ( 1 رای )
pdf
دسامبر 20, 2023
حجم فایل: 24MB
نویسنده: بانک فایل

دانلود PDF کتاب هر روز با 10 دقیقه انگلیسی مرضیه جعفری 📕


کتاب هروز با 10 دقیقه انگلیسی مرضیه جعفری

لینک دانلود این کتاب به علت حفظ حقوق ناشر توسط بانک فایل حذف گردید

وب سایت بانک فایل PDF کتاب هر روز با 10 دقیقه انگلیسی مرضیه جعفری 📕 159 صفحه را برای شما دوستان آماده کرده است. دنیای امروز دنیای ارتباطات است و زبان مهم‌ ترین وسیله ارتباطی‌ ست که باید بیش از پیش در تقویت آن بکوشیم.

آموزش زبان انگلیسی یکی از راه‌کار های مؤثر و ضروری این امر می‌ باشد.اﻣﺮوزه ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم در دﻧﯿﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻬﺮه ﺑﻪ دﻫﮑﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن‌ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ زﺑﺎن واﺣﺪ ﻣﯽ‌ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﺲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ‌ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از آﺳﺎن‌ ﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. با سایت بانک فایل همراه باشید.

خرید کتاب هروز با 10 دقیقه انگلیسی مرضیه جعفری

دانلود پی دی اف هروز با 10 دقیقه انگلیسی مرضیه جعفری

کتاب هروز با 10 دقیقه انگلیسی مرضیه جعفری

کتاب هروز با 10 دقیقه انگلیسی مرضیه جعفری پی دی اف

کتاب هروز با 10 دقیقه انگلیسی مرضیه جعفری PDF

 

فهرست مطالب هروز با 10 دقیقه انگلیسی مرضیه جعفری :

درس یکم : صحبت در مورد انچه دوست دارید و دوست ندارید

درس دوم : اعلام موافقت در انگلیسی

درس سه : نشان دادن طبیعی و معمولی بودن چیزی

و … 

درس سی و یک : سفارش یا دستور دادان

 

5/5 - (1 امتیاز)


موضوعات :
انگلیسی

تصاویر پیش نمایش


دانلود PDF کتاب هر روز با 10 دقیقه انگلیسی مرضیه جعفری 📕-1
دانلود PDF کتاب هر روز با 10 دقیقه انگلیسی مرضیه جعفری 📕-1
دانلود PDF کتاب هر روز با 10 دقیقه انگلیسی مرضیه جعفری 📕-1
دانلود PDF کتاب هر روز با 10 دقیقه انگلیسی مرضیه جعفری 📕-1
دانلود PDF کتاب هر روز با 10 دقیقه انگلیسی مرضیه جعفری 📕-1

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *