no-img
بانک فایل

گرافیک - بانک فایل


بانک فایل
🔴 اطلاعیه مهم

مطالب

موضوع : گرافیک
PDF
دانلود PDF کتاب دانش فنی تخصصی رشته فتو گرافیک فنی و حرفه ای کاردانش 📕
۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود PDF کتاب دانش فنی تخصصی رشته فتو گرافیک فنی و حرفه ای کاردانش 📕


وب سایت بانک فایل PDF کتاب دانش فنی تخصصی رشته فتو گرافیک فنی و حرفه ای کاردانش 📕 176 صفحه را برای شما دوستان آماده کرده است. در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسلامي ايران و تغییرات سریع عصر فناوری و نياز هاي متغير جامعه بشری و دنياي كار و مشاغل، برنامه درسي رشته “فتو-گرافيك” باز طراحي و بر اساس آن محتواي [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 10 / دسامبر / 2023    بازدید : 336    نویسنده : sinan
PDF
دانلود PDF کتاب روش تحقیق رایانه ای حمید حسینی 📕
۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود PDF کتاب روش تحقیق رایانه ای حمید حسینی 📕


وب سایت بانک فایل PDF کتاب روش تحقیق رایانه ای حمید حسینی 📕 174 صفحه را برای شما دوستان آماده کرده است. این روز ها جهان دانش دستخوش دگرگونی ها و دستاورد های بزرگی است که بر همۀ ابعاد زندگی بشر سایه انداخته است. در هیچ دوره ای از تاریخ دگرگونی ها و پیشرفت های علمی شتابی این چنین فراگیر نداشته است. با سایت بانک فایل همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / دسامبر / 2023    بازدید : 246    نویسنده : sinan
PDF
دانلود PDF کتاب خلاقیت تصویری و تجسمی 2 مجید آزادبخت 📕
۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود PDF کتاب خلاقیت تصویری و تجسمی 2 مجید آزادبخت 📕


وب سایت بانک فایل PDF کتاب خلاقیت تصویری و تجسمی 2 مجید آزادبخت 📕 252 صفحه را برای شما دوستان آماده کرده است. کتاب حاضر یکی از بهترین کتاب های مرجع در رشته هنر می باشد. اکثر اساتید برای این درس از کتاب خلاقیت تصویری و تجسمی برای تدریس استفاده می کنند. با سایت بانک فایل همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 26 / نوامبر / 2023    بازدید : 859    نویسنده : ali
PDF
دانلود PDF کتاب گرافیک نشر و مطبوعات 📕
۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود PDF کتاب گرافیک نشر و مطبوعات 📕


وب سایت بانک فایل PDF کتاب گرافیک نشر و مطبوعات 📕 196 صفحه را برای شما دوستان آماده کرده است. كتـاب درسـي گرافيـک نشـر و مطبوعـات شـامل پنـج پودمـان اسـت و هـر پودمـان داراي يـک يـا چنـد واحـد يادگيري اسـت و هـر واحـد يادگيـري از چنـد مرحلـه كاري تشـكيل شـده اسـت. شـما هنر جويـان عزيـز پـس از يادگيـري هـر پودمـان ميتوانيـد شايسـتگي هاي مربـوط بـه آن را كسـب نماييـد. هنر آمـوز [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 10 / نوامبر / 2023    بازدید : 338    نویسنده : sinan
PDF
دانلود PDF کتاب چگونه معمارانه طراحی کنیم 3 احسان طایفه 📕
۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود PDF کتاب چگونه معمارانه طراحی کنیم 3 احسان طایفه 📕


وب سایت بانک فایل PDF کتاب چگونه معمارانه طراحی کنیم 3 احسان طایفه 📕 270 صفحه را برای شما دوستان آماده کرده است. طراحی معمارانه برای دانش جویان رشته های گرافیک و طراحی دیجیتال و برخی رشته های مرتبط یکی از نیاز های ضروری می باشد. با سایت بانک فایل همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / اکتبر / 2023    بازدید : 282    نویسنده : ali